Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
wywóz nieczystości płynnych z miejscowości: Krasne, Połczyno, Skrzynka 2018-11-30 13:54:12 Minął termin składania ofert
wywóz nieczystości płynnych z miejscowości położonych na terenie Gminy Lipiany: Krasne, Połczyno, Skrzynka. 2015-11-18 13:10:52 Minął termin składania ofert